V podzimní plavecké sezóně zústávají stejné časy tréninků, velice výrazně se mění složení družstev. Složení družstev je uvedeno v záložce Družstva. Tréninky jednotlivých družstev je možné také nalézt v záložce Družstva. Termínovou listinu najdete v záložce Termínová listina. 
Plavat začínáme hned v pondělí 1.září 2014, suchá příprava začíná až později. Ranní tréninky I.družstva začnou od 15.9.2014

Oddílové příspěvky jsou stanoveny na částku 3.000,- Kč za pololetí. Příspěvky můžete hradit hotově u trenérů nebo lépe převodem na účet číslo 0420081329/0800. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat jméno plavce. Na našich stránkách v sekci družstva bude u každého plavce, který zaplatil příspěvky, uvedeno datum zaplacení. Prosíme o zaplacení do 3.10. 2014. Pokud nebude po tomto datu uhrazen oddílový příspěvek, bude plavec automaticky vyloučen ze Sportovního oddílu plavání Kolín a nebude mu umožněn vstup na bazén. Prosíme rodiče, aby si prostudovali termínovou listinu a případně nám sdělili, na které závody nemáme Vaše děti hlásit. Mistrovské soutěže, které tvoří páteř celé sezony, jsou povinné pro kvalifikující se plavce. Pokud bude závodník přihlášen a přesto nebude moci na závody odjet, je nutné zaslat omluvu nejpozději ve středu před konáním závodů na mobilní telefon 777865786 formou SMS zprávy. V případě pozdní či žádné omluvy Vám budeme účtovat startovné a případně další výdaje, které budeme nuceni za neomluveného závodníka vynaložit. 

Po výborných zkušenostech z letošního roku budeme v příštím roce 2015 pořádat zimní soustředění v Herlíkovicích. Termín: sobota 17.1.2015 - sobota 24.1.2015, cena 3200,- Kč. Prosíme o přihlášky z I. a II. družstva co nejdříve, kapacita chaty je omezená.  

Upozornění pro členy I.družstva:
Podmínkou pro setrvání v 1.družstvu je pro ročníky 1999 a starší účast na Mistrovství ČR příslušné kategorie. Pokud se závodník na tyto MČR nekvalifikuje 2x po sobě, bude vyloučen z oddílu.