Informace pro rodiče:
Na první hodině kurzu v pondělí od 16 hodin dojde k rozdělení dětí do družstev a případnému přesunu plavců do pozdějšího kurzu od 16.45.
Na první hodině kurzu ve čtvrtek (19.září) od 16 hodin půjde do bazénu pouze 15 dětí, dalších 15 dětí půjde až v 16.45. Prosíme rodiče, kteří již vědí, že by jim vyhovoval termín od 16.45, ať napíší na mail sopkolin@gmail.com

I po prázdninách budeme otevírat nové kurzy plavecké přípravky. První lekce proběhnou již 16. září! Pro velký zájem bude přidána další hodina přípravky pro dětí od 3 do 5 let.

Informace pro přihlašování dětí:
1) Přihlášky přijímáme výhradně prostřednictvím internetu.
2) Přihlášku stáhněte u kurzu, do kterého chcete své dítě přihlásit, a vyplňte ji. Detailní rozpis kurzů a přihlášku najdete v sekci přípravka.
3) Řádně vyplněnou přihlášku v původním formátu (.doc) pošlete na e-mailovou adresu, sopkolin@email.cz. Na přihlášky v jiném formátu nebude brán zřetel.
4) Kapacita kurzu je omezená! Rozhodující je datum a čas přijetí přihlášky.
5) Pořadatelé si vyhrazují právo upravit umístění dětí v přípravce ve velkém bazénu.
6) Seznam přijatých dětí bude zvěřejněn a denně aktualizován na těchto stránkách až do naplnění kapacity kurzu. V případě naplnění budou další zájemci zařazeni jako náhradníci.
7) Podpis přihlášky a placení kurzovného proběhne vždy před první lekcí - podrobnější informace budou zveřejněny spolu se seznamem dětí.

Pro rodiče dětí, které navštěvovaly jarní přípravku 2013 (všechny kurzy):
Pokud s námi chcete pokračovat i v letošním roce, potvrďte svůj zájem na náš e-mail sopkolin@gmail.com nejpozději do 5. září 2013.